Værd at vide

Indflytning

I forbindelse med din indflytning vil der blive afholdt et indflytningssyn, hvor du sammen med udlejer gennemgår boligen for eventuelle fejl/mangler. Indflytningssynet er gratis og tilbydes til alle lejere som en sikkerhed for, at du som lejer og udlejer er enige om lejlighedens stand ved din indflytning.

Såfremt du finder fejl/mangler efter indflytningssynet, skal disse fejl/mangler meddeles til Calum-Udlejning senest 14 dage efter, du har fået udleveret nøglen til din lejlighed.
 

Boligstøtte

Du kan søge om Boligstøtte til de fleste lejligheder i Aalborg Kommune, og du kan beregne hvor meget du cirka kan få i boligstøtte på linket her:

Link til: Beregning af boligstøtte
Link til: Søg boligstøtte
 

Sortering af affald

Mange smider mundbind i pap- og papircontaineren, men der hører de ikke hjemme. Mundbind skal i containeren til restaffald - Er du i tvivl om sortering, kan du bruge Aalborg Forsynings sorteringsguide.

Link til: Sorteringsguide

 

Udluftning i lejemålet

Det er rigtig vigtigt, at du sørger for, at der bliver luftet ordentligt ud i dit lejemål. Selvom det bliver koldt udenfor, er det vigtigt, at du fortsætter med at lufte ud. Om vinteren er der nemlig større risiko for fugtskader, hvis du ikke lufter ud. Samtidig opholder man sig ofte mere indenfor om efteråret/vinteren, og derfor er det ekstra vigtigt at få udskiftet inde-luften, som du gør, når du lufter ud med gennemtræk.

Link til: Udluftnings-guide

 

Opsigelse

Din lejlighed kan opsiges med tre måneders varsel til den 1. i en måned.
Opsigelse skal ske skriftligt – enten via brev eller mail, og din opsigelse er først gyldig, når du har modtaget en bekræftelse på, at den opfylder alle formkrav.
Såfremt du ønsker at forlade dit lejemål inden udløbet af opsigelsesfristen, skal dette oplyses i forbindelse med opsigelsen.
 

Fraflytning

Når dit lejemål er blevet opsagt, skal du være ude af lejemålet 10 arbejdsdage før lejemålet ophører.  Ved fraflytningen forventes det, at lejemålet er tømt for alle dine ting og møbler samt at lejemålet er grundigt rengjort. Såfremt lejemålet ikke vurderes tilstrækkeligt rengjort, vil udlejer bestille et rengøringsfirma på din regning. Ved fraflytningen må du ikke henstille kasserede møbler og affald i gård eller kælderrum - det skal køre væk. Af hensyn til de øvrige beboere og miljøet generelt vil henstillet inventar og affald blive fjernet på fraflyttet lejers regning.

Rengøringsvejledning / Tjekliste til rengøring ved fraflytning

 

Aflæsning af målere

Vi sørger for at aflæse både el, vand og varme ved fraflytning. Du skal således ikke selv foretage dig noget. Melder du flytning af el inden din opsigelse udløber, vil gebyrer m.m. blive modregnet på din flytteopgørelse.

 

Istandsættelse ved fraflytning

Du må som lejer gerne selv finde håndværkere til istandsættelsesarbejdet af dit lejemål ved din fraflytning, så længe arbejdet bliver udført håndværksmæssigt korrekt. Derudover skal der rettes henvendelse til udlejer for farvekoder til maling. Hvis lejer selv sørger for istandsættelsen, skal istandsættelsen være færdig inden fraflytningssynet, det vil sige 10 arbejdsdage før lejemålets ophør. Såfremt lejer ikke ønsker at forestå istandsættelsesarbejdet, sørger udlejer for dette, og lejer skal blot sørge for, at lejligheden er ryddet og rengjort på fraflytningsdagen.

 

Kontakt til vicevært

Viceværten kan kontaktes på følgende måder:
Mail: udlejning@calum.dk
Tlf.nr. 50 10 50 90